Blog Image

Asbj. Aamot's lille blogg

Asbjørns syn på saker og ting

Her er mine synspunkt om saker og ting.
Jeg er en mann med mange meninger om ett og hint, og har derfor funnet ut at jeg skal kommentere litt til de som er interresserte.


Norske tegn i heading…

Alt Annet Posted on Mon, January 08, 2018 15:39:30

Oppdaga at Norske tegn i headingen fungerte dårlig ved deling, osv…

Istedet for “Asbjørn’s lille blogg” kom det opp noe a la “Asbj&#123#n’s lille blogg”… eller noe slikt.
Den taklet ikke NORSKE tegn 😉

Hadde det vært meg som programmerte denne bloggen ( kildekode), hadde jeg fiksa det, men siden jeg ikke har noe med det å gjøre, jeg bare bruker blog-programvaren – så måtte jeg finne en annen løsning.

Derfor har jeg endret navnet til “Asbj. Aamot’s lille blogg” , da slipper jeg Ø’en, den som ikke tolkes rett internasjonalt, og “problem løst”.
Iallfall ser det litt bedre ut en “Asbj&#123#n’s”

Eller hva ? 😉

A

Ps; Jeg er lat, så istedet for å signere med hele navnet, bruker jeg bare en stor A.
Men bare på de steder der folk VET at det er meg ( Asbjørn Aamot) som setter den A’en under som underskrift.
De som IKKE vet det, får lese denne lille ekstra PS-kommentaren, så lærer vel de også !

Forresten, – i andre henseender, så signerer jeg som normalt, da.

A ( som sagt, gidder ikke signere med hele fornavnet i signaturen på egne sider, og der man ser i overskrift, profil, osv at det faktisk er meg som signerer…. )

Ha en fin dag !

APolitikk.

Politikk Posted on Mon, January 08, 2018 15:18:07

Som de fleste som kjenner meg allerede vet,
så er jeg medlem i Sjamanistisk Forbund,
drifter Paranormal.no ( også kjent som paran.no ),
og derfor faller det seg naturlig for meg å ha en human politikk interesse.

Jeg :
– setter MENNESKER før PENGER, felles velstand før at de rike skal få mer, osv.

– ser på naturen som det viktigste grunnlaget for at vi i det heletatt lever.
og ikke skal bli utnyttet for enhver pris fordi noen veldig få skal bli veldig rike
og samtidig ødelegge den jorda vi lever på

– er imot utnyttelse av mennesker

– er imot mishandling av dyr

– er FOR at man lokalt skal bestemme mest mulig selv

– er i mot “større og meir ‘robuste einingar’” – hvor man skal spare mest mulig
hvor man skal privatisere alt og alle slik at de få rike skal bli enda rikere
og fattigere enda mer fattig,

i tillegg til at jo større “einingar” jo mer blir man bare et nummer i rekken,
personlighet og personlige forhold mellem omsorgsperson og “klient” forsvinner.

– reell likestilling, lik lønn for likt arbeid,

tryggere artbeidsliv ( fast ansettelse, ikke “Innleige på timesbasis”)

-et samfunn hvor alle har råd til egen bolig,
hvor alle skal ha råd til hverdagen og alle dens krav,
hvor alle skal ha råd til skolegang,
alle skal ha råd til sommerferie
alle skal ha råd til varm mat hver dag,

osv osv osv.

– Forsvar skal være FORSVAR i eget land, ikke masse “inngripen” med bombing og krigføring i andre land.
Vi TRENGER et REELT Heimevern ( land, sjø, luft), et reelt sjøforsvar, et flyvåpen som er beregnet for forsvar av eget land, og ikke krigsoppdrag for andre (usa) som medfører bombing i andre land.

Og selvfølgelig en hær som er stasjonert i Norge, for innsats i Norge.
( og som også er disponibel for politi, sivilforsvar osv, ved katastrofer, naturulykker, letekasjoner, osv. – det er de ikke når de er i utlandet
ikke heller kan de forsvare Norge I Norge, når de er mange timers flyreise unna…)

Bygging av veier for statlige penger, kutte ut bompenger overalt, tross alt, bensinavgifter, bilavgifter, osv burde langt på vei kunne dekke disse kostnadene.

Og da er egentlig ikke valget så vanskelig.
For de som ikke vet det allerede, er det bare ett parti som faktisk støtter disse synspunktene : RØDT!

Det er ikke alle saker i Rødt jeg er enig i, men ingen kan somregel være enig med alt i et parti.
Derfor må en velge det partiet som stemmer mest med egne oppfatninger,
vi SKAL jo ha DEMOKRATI !
– Dvs at alle skal ha lov til å mene ting om politikk !

Jeg vil IKKE kalle meg “kommunist” i den betydning man kjenner fra gammelt av.
Jeg mener Sosial-demokrat passer MYE bedre.

Og hvilke saker har RØDT på sin AGENDA ? Les her : https://rødt.no/politikken#Saker

Vi skal ha vekst, ja, men på menneskelige vilkår, ikke fordi noen skal tjene seg veldig rike. Vi skal ikke utnytte andre mennesker, fordi vi er egentlig alle like mye verdt.

Som avslutning på dette innlegget ( før eventuelle kommentarer), så kan jeg nevne at jeg nå er valgt inn som styreleder i Raudt Flora, – selv om jeg selv mener vi bør ha noen som er endel yngre enn meg, men likevel ha litt livserfaring.

Og dermed, har blogg-kategorien POLITIKK fått sitt første innlegg 😉

A